Prispevki šol

Vse slogane 7. teka smo zapisali na trakove in jih razstavili na Gimnaziji Ptuj. Sodelujoče šole so najpogosteje izbrale slogan ZMAGUJEMO, ČE SODELUJEMO. Slogan so izbrali dijaki 1.u oddelka Gimnazije Ptuj.

Prispele razglednice z vtisi sodelujočih šol smo objavili pod Aktivnostmi 7. teka. Sledijo pa video prispevki nekaterih šol:

Biotehniški center Naklo

VIDEO OŠ Destrnik-Trnovska vas

7. UNESCOv tek na OŠ Turnišče