Natečaj

Mednarodni fotografski, likovni, filmski in literarni natečaj
»VEDNO NA PRAVI POTI – BREZ DOPINGA DO CILJA«

VRTEC PTUJ, PREŠERNOVA 29,  mentorica: JANA JANŽEKOVIČ

Likovni izdelek: Otroci tečejo

Jana Ogrizek

Jana Ogrizek, 6 let

Katarina Šeruga

Katarina Šeruga, 6 let

Nace Kolar

Nace Kolar, 6 let

Polona Mlinarič

Polona Mlinarič, 5 let

Žana Novak

Žana Novak, 6 let

 

GIMNAZIJA PTUJ
Fotografija

fotonat1

Fotografija Rebeka Visenjak, Gimnazija Ptuj

fotonat2

Fotografija Rebeka Visenjak, Gimnazija Ptuj

GIMNAZIJA PTUJ
Video avtorice Katarina Tement, Gimnazija Ptuj, si lahko ogledate na YouTube

YouTube

GIMNAZIJA PTUJ – 3. UNESCO ASP tek mladih
razpisuje
mednarodni fotografski, likovni, filmski in literarni natečaj
»VEDNO NA PRAVI POTI – BREZ DOPINGA DO CILJA«.

 VSE udeležence 3. UNESCO ASP teka mladih iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol vabimo, da svoj športni duh povežejo z ustvarjalnim in sodelujejo v natečaju.

 VSEBINA NATEČAJA

Vtisi s 3. UNESCO ASP teka mladih, oblikovani na dogodku 20. maja 2015 ali neposredno po njem.

Izdelek naj se nanaša na katero izmed spodnjih vsebinskih področij:

  • Za dober športni rezultat so nujni predanost, trud, spoštovanje do sebe in drugih, poštenost in vztrajnost.
  • Fair play – ne šteje samo rezultat, pač pa tudi pot do njega.
  • Šport pomeni možnost, da izrazimo svoje edinstvene talente, da se družimo, zabavamo in skrbimo za svoje zdravje.

KAKO SODELOVATI?

Posamezna šola ali enota vrtca lahko na natečaju sodeluje z največ 5 izdelki (ne glede na kategorijo).

TEHNIČNE ZAHTEVE

  1. FOTOGRAFIJE :

– Ločljivosti posamezne poslane fotografije mora biti 300 dpi.
– Fotografije so lahko barvne in/ali črno-bele.
– Format
fotografij: .jpg, .jpeg.
– Fotografija naj ima naslov.

  1. FILM:

– Dolžina filma ne sme presegati tri (3) minute.
– Filmi se lahko posnamejo z vsemi razpoložljivimi sredstvi, ki so mladim na voljo. Uporabi se lahko vse vrste video kamer, pa tudi fotoaparat ali mobilni telefon.

  1. LIKOVNI IZDELEK:

– Poljubna tehnika

  1. LITERARNI IZDELKI:

– Slogan, pesem, pravljica, zgodba, haiku.
– Literarni izdelek ne sme biti daljši od 5000 znakov s presledki.

ČASOVNICA NATEČAJA

Mentor razreda, skupine ali posameznika pošlje fotografijo, likovni izdelek, film ali literarno delo v elektronski obliki najkasneje do petka, 29. maja 2015. Obvezno je potrebno priložiti izpolnjen obrazec s podatki o poslanem gradivu.

Gradivo v elektronski obliki pošljite na e-naslov boris.zmazek@ijs.si .

NAGRADA

Izdelki bodo objavljeni na spletni strani UNESCO teka, najboljši bodo nagrajeni.

PODATKI O POSREDOVANEM GRADIVU
Mednarodni fotografski, likovni, filmski in literarni natečaj
»VEDNO NA PRAVI POTI – BREZ DOPINGA DO CILJA«

Ustanova:
Naslov:
Ime in priimek mentorja/mentorjev:
E-naslov:
Telefon:

  Kategorija Naslov izdelka   Ime, priimek, starost avtorja/ev
1.
2.
3.
4.
5.

Kategorije: fotografija, film, likovni izdelek, literarni izdelek

Mentor razreda, skupine ali posameznika pošlje fotografijo, likovni izdelek, film ali literarno delo najkasneje do petka, 29. maja 2015.

Gradivo v elektronski obliki pošljite na e-naslov boris.zmazek@ijs.si