Statistika 7. teka

  Vrtec Kraj Tekmovalci Učitelji
1 OŠ Cirkovce – enota vrtec Ljubljana 37  
2 VRTEC PTUJ Markovci 205  
3 Vrtec Galjevica Cirkovce 223  
  Osnovna šola Kraj Tekmovalci Učitelji
1 OŠ 16. decembra Mojstrana   17  
2 OŠ Podružnična šola Bilje   24  
3 OŠ Šempas   31  
4 OŠ Videm   18  
5 OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova   28  
6 OŠ Velika Nedelja   36  
7 OŠ Olgica PTUJ   20  
8 OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka   300  
9 OŠ Selnica ob Dravi   31  
10 OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici   13  
11 OŠ LJUDSKI VRT   63  
12 OŠ TURNIŠČE   269  
13 OŠ Mladika   40  
14 OŠ Rodica   15  
15 OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled   10  
16 OŠ SPODNJA IDRIJA   20  
17 OŠ Franja Goloba Prevalje   49  
18 OŠ Simona Gregorčiča Kobarid   5  
19 OŠ Koroška bela   3  
20 OŠ Toneta Čufarja Jesenice   13  
21 OŠ Fran Saleški Finžgar Lesce   17  
22 OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec   23  
23 OŠ Toneta Čufarja Ljubljana   4  
24 OŠ Zalog   50  
25 OŠ Preserje pri Radomljah   21  
26 OŠ BREŽICE   21  
27 OŠ in vrtec Sveta Trojica   57  
28 OŠ Destrnik – Trnovska vas   24  
29 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj   8  
30 OŠ Franceta Bevka   22  
31 OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN   67  
32 OŠ Jožeta Moškriča    17  
33 OŠ Pesnica   40  
34 Križe   20  
35 OŠ Cirila Kosmača Piran   80  
36 OŠ Bakovci   18  
37 OŠ Frana Kranjca Celje   43  
38 OŠ Franceta Prešerna Črenšovci   23  
39 OŠ Ledina   40  
  Srednja šola Kraj Tekmovalci Učitelji
1 Gimnazija Nova Gorica   43  
2 Gimnazija Jesenice   43  
3 SŠ za gostinstvo in turizem Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma   8  
4 Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor   17  
5 Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor   3  
6 SVŠ in gimnazija Ljubljana   26  
7 Biotehniški center Naklo   19  
8 ŠC Celje, Gimnazija Lava   68  
9 Gimnazija Celje – Center   59  
10 ŠC Ptuj, EKONOMSKA ŠOLA   14  
11 Gimnazija Ledina   8  
12 SŠ za gostinstvo in turizem Radenci   15  
13 ŠC Ptuj, STROJNA ŠOLA   29  
14 Gimnazija Ptuj   500  
15 Gimnazija Vič   4  
  SKUPAJ   2921